Müügitingimused

1. Üldsätted
1.1. Käesolevad tingimused kehtivad veebikaupluse arukaslaps.ee (edaspidi veebipood) klientide (edaspidi ostja) ja veebipoe omaniku Shalom Tulundusühistu (edaspidi müüja) vahel veebipoes ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Müüjal on õigus käesolevaid tingimusi ette teatamata muuta. Muutused jõustuvad veebipoe lehel avaldamise hetkest alates mittetagasiulatuvalt.
1.3. Müüja pole vastutav võimalike kahjude eest, mis võivad tekkida ostja käesolevate tingimuste mittelugemisest.
1.4. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad veebikauplusest ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Kliendi andmed ja andmekaitse
2.1. Ostja poolt müüjale edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult ostja nõusolekul või seaduses ette nähtud juhtudel.
2.2. Ostja vastutab esitatavate andmete täpsuse ja ajakohasuse eest.
2.3. Ostja vastutab, et tema parool ei satu kolmandate isikute kätte.

3. Kaupade kättesaadavus, hind ja informatsiooni täpsus
3.1. Kõik hinnad veebipoes on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
3.2. Kaupade kättesaadavus ja hind võivad veebipoes muutuda, muudatused jõustuvad nende avaldamise hetkest.
3.3. Kauba hinnale lisandub kättetoimetamistasu (kuller, pakiautomaat) vastavalt veebipoe hinnakirjale.
3.4. Tellimuse töötlemise teenustasu – müüja jätab õiguse kohaldada vormistamisel lisatasu, mis tuuakse välja tellimuse vormistamise lõppfaasil.
3.5. Juhul kui toote hind on süsteemi vea tõttu muutunud ebamõistlikult odavaks, pole veebipood kohustatud toodet müüma ja ostjale tagastatakse raha.

4. Tellimuse esitamine
4.1. Ostja saab veebikauplusele tellimusi esitada veebilehe tellimissüsteemi kaudu või meiliaadressil info@arukaslaps.ee
4.2. Kui tellimuse täitmine osutub võimatuks, on müüja esindajal õigus pakkuda ostjale võimalust valida samaväärne kaup. Kui ostja ei soovi asenduskaupa, tühistatakse tellimus ja ostjale tagastatakse raha.

5. Lepingu sõlmimine
5.1. Ostu-müügi leping ostja ja müüja vahel loetakse sõlmituks tasumisele kuuluva summa laekumisest veebipoe arvelduskontole või arvega ostmise korral arve väljastamise hetkest.
5.2. Ostjal on võimalus valida ostu eest tasumiseks järgmiste makseviiside vahel: pangaülekandega müüja pangaarvele, pangalingiga veebipoes või muu kokkuleppe kohaselt. Tasumiseks kasutatav valuuta on EURO.

6. Kaupade kättetoimetamine
6.1. Kaupa saadetakse ainult Eestisse.
6.2. Kaup toimetatakse kliendini tavaliselt pakiautomaadi abil või kulleriga, saadetised jõuavad kohale tavaliselt 14 päeva jooksul.

7. Ostu tühistamine
7.1. Füüsilisest isikust tarbijal on õigus ostu-müügi leping katkestada 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest põhjust avaldamata.
7.2. Kasutades 14-päevast lepingust taganemise õigust, on füüsilisest isikust tarbijal õigus kaupa proovida ja sellega tutvuda, et veenduda selle sobivuses või mittesobivuses. Kauba proovimiseks loetakse kauba samaväärne kasutamine, nagu see on võimalik enne ostu sooritamist kaupluses.
7.3. Ostja kannab tagastamisega seotud postikulud, välja arvatud juhul, kui ostjale toimetatud kaup ei vastanud tellitule.
7.4. Lepingu katkestamisel tuleb kaup 30 kalendripäeva jooksul tagastada.
7.5. Kauba tagastamise korral pakub müüja võimalust kaup asendada teise kaubaga koos hinna ümberarvestamisega.
7.6. Kui ostja ei soovi asenduskaupa, kannab müüja hiljemalt 14 päeva jooksul ostja pangaarvele tagasi kauba eest makstud summa. Tagasimaksmine toimub ainult sellele arveldusarvele, millelt tellimuse eest tasuti.
7.7. Ostu-müügi lepingu katkestamise õiguse kuritarvitamise korral võib müüja keelduda ostjat edaspidi teenindamast.

8. Pretensioonide esitamise tingimused
8.1. Veebikauplusest ostetud toodetele kehtib kahekuuline pretensioonide esitamise tähtaeg.
8.2. Pretensioonide esitamise ajal on ostjal õigus toote tasuta asendamisele, kui viga on tekkinud tootja süül.
8.3. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.
8.4. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.
8.5. Veebipood ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud normaalsest kulumisest, ebaõigest kasutamisest, kliendile enne ostmist teatavaks tehtud puudustest või välisteguritest (muu hulgas äike, niiskus, vedelik, mehaanilised vigastused).
8.6. Kui ostja ja müüja ei suuda tehinguga seotud küsimustes jõuda kokkuleppele, on ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Lisainfo: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon